پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

50,000 تومان

این بسته آموزشی در قالب لوح فشرده می باشد و برنامه روزانه برای والدین و کودک را در بردارد.

توضیحات بیشتر را در قسمت معرفی بسته های آموزشی مطالعه فرمایید.

برنامه هر ماه به طور مجزا برای شما ارسال خواهد شد و تصویر به طور نمونه، مربوط به یکی از فعالیتهای ماه اول برنامه می باشد.

To Top ↑