پايگاه جامع سلامت، آموزش و هوشمندي كودكان مطابق با استانداردهاي جهاني و بومي

اشتراک مجله مهدکودک پیشرو

اشتراک مجله مهدکودک پیشرو

شماره اول مهدکودک پیشرو منتشر شد.


اولین شماره از ماهنامه مهدکودک پیشرو منتشر شد. 

مطالب این شماره: 

- ما مغزها را پرورش می دهیم 

- مربی مهدکودک چه نقشها و وظایفی دارد؟

- چرا می خواهید مربی مهدکودک باشید؟

- راهنمای والدین برای انتخاب مهدکودک 

- چگونه مغزهای بهتری پرورش دهیم؟

- چرا مدیر مهدکودک شدم؟

- آیا مهدکودک برای فرزندم ضروری است؟

- اگر کودکی بازی نمی کند، چه کار کنیم؟

 

برای دریافت اشتراک مجله اینجا را کلیک کنید. 

To Top ↑